Sàn gỗ KronoSwiss

Sàn gỗ KronoSwiss D8014

Sàn gỗ KronoSwiss D8014

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D8014 Kích thước 1380mm x 116mm x 12mm   Độ dày 12mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D8013

Sàn gỗ KronoSwiss D8013

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D8013   Kích thước 1380mm x 193mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D4200

Sàn gỗ KronoSwiss D4200

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D4200   Kích thước 1380mm x 193mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gõ công nhgiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D3043

Sàn gỗ KronoSwiss D3043

Thông số kỹ thuật của sản phẩm Sàn gỗ Kronoswiss D3043   Kích thước 1380mm x 159mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp  đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D3033

Sàn gỗ KronoSwiss D3033

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D3032

Sàn gỗ KronoSwiss D3032

Thông số kỹ thuật của sản phẩm Sàn gỗ Kronoswiss D3032   Kích thước 1380mm x 193mm x 12mm   Độ dày 12mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D3030

Sàn gỗ KronoSwiss D3030

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D3030    Kích thước 1380mm x 193mm x 12mm   Độ dày 12mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2836

Sàn gỗ KronoSwiss D2836

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2836   Kích thước 1380mm x 159mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2833

Sàn gỗ KronoSwiss D2833

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2833 Kích thước 1380mm x 116mm x 12mm   Độ dày 12mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2708

Sàn gỗ KronoSwiss D2708

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2708   Kích thước 1380mm x 159mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2565

Sàn gỗ KronoSwiss D2565

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2565   Kích thước 1380mm x 159mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2539

Sàn gỗ KronoSwiss D2539

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2539   Kích thước 1380mm x 159mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2439

Sàn gỗ KronoSwiss D2439

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2439   Kích thước 1380mm x 116mm x 12mm   Độ dày 12mm   Chất liệu  Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng về...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2431

Sàn gỗ KronoSwiss D2431

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2420

Sàn gỗ KronoSwiss D2420

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2420   Kích thước 1380mm x 193mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2362

Sàn gỗ KronoSwiss D2362

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2362   Kích thước 1380mm x 193mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu  Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2300

Sàn gỗ KronoSwiss D2300

Thông số kỹ thật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2300   Kích thước 1380mm x 159mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu    Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ  Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính  Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2281

Sàn gỗ KronoSwiss D2281

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2281   Kích thước 1380mm x 193mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2280

Sàn gỗ KronoSwiss D2280

Cấu tạo của sàn gỗ Kronoswiss D2280 Lớp phủ bề mặt (mặt trên sàn gỗ): là lớp có màu trong suốt, được tạo thành từ vật liệu đặc biệt: ô xít...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2266

Sàn gỗ KronoSwiss D2266

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D2266   Kích thước 1380mm x 159mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D2025

Sàn gỗ KronoSwiss D2025

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ KronoSwiss D1363

Sàn gỗ KronoSwiss D1363

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Kronoswiss D1363   Kích thước 1380mm x 193mm x 8mm   Độ dày 8mm   Chất liệu   Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý     Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thụy Sỹ   Đặc tính Siêu hạng...

Liên hệ : 063.383.4072