Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ galamax 12mm AB445

Sàn gỗ galamax 12mm AB445

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 130mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AB444

Sàn gỗ galamax 12mm AB444

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 130mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AB443

Sàn gỗ galamax 12mm AB443

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 130mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AB442

Sàn gỗ galamax 12mm AB442

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 130mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AB441

Sàn gỗ galamax 12mm AB441

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 130mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AB440

Sàn gỗ galamax 12mm AB440

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 130mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AA335

Sàn gỗ galamax 12mm AA335

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 105mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AA334

Sàn gỗ galamax 12mm AA334

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 105mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AA333

Sàn gỗ galamax 12mm AA333

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 105mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AA332

Sàn gỗ galamax 12mm AA332

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 105mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ galamax 12mm AA331

Sàn gỗ galamax 12mm AA331

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 105mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ Galamax 12 mm AA330

Sàn gỗ Galamax 12 mm AA330

Thông số kỹ thuật Cấp độ chống mòn AC4 Ưu điểm Chịu nước, chống tray, chống mối mọi, dể dàng vệ sinh, lao chùi, vật liệu xanh Màu gỗ Vân gỗ tự nhiên     Qui Cách chiều rộng 105mm Chiều dài 810mm Chiều...

Liên hệ : 063.383.4072