Đất ở Tà Nung

1.200.000.000₫

Diện tích: 9734  m²

Liên hệ : Công Ty TNHH Xây Dựng Nhà Xinh

Địa chỉ: Số 9 Hai Bà Trưng - P6 - TP Đà Lạt

Điện thoại: 0263 3834072 - Fax: 0633 548868

Website : nhaxinhdalat.vn

Email : nhaxinhdalat@gmail.com