Đất đồi Huy Hoàng

4.600.000.000₫

Diện tích: 755 m2 đất xây dựng 

Liên hệ : Công Ty TNHH Xây Dựng Nhà Xinh

Địa chỉ: Số 9 Hai Bà Trưng - P6 - TP Đà Lạt

Điện thoại: 063 3834072 - Fax: 0633 548868

Website : nhaxinhdalat.vn

Email : nhaxinhdalat@gmail.com